Oblast původu

 Minerální vody Soluky jsou vytvořeny čistou přírodou. Pramen minerálních vod Soluky se nachází poblíž města Lvov v Javorivském okresu, na okraji Národní přírodní rezervace Roztocze. Jedná se o oblast, jež je výjimečná svými fyzickogeografickými podmínkami a také tím, že si zde pramenící řeky zachovaly svou původní čistou podobu. Nachází se zde hlavní evropské rozvodí. Unikátní povrchové útvary, fauna a flora regionu je chráněna jako přírodní dědictví a je součástí polsko-ukrajinské mezinárodní biosférické rezervace Roztocze.

.

Naše historie

        Léčivé účinky vody z Roztočanské oblasti jsou známy již z dob Rakousko-Uherska. Od 50. let minulého století byly v této oblasti za účasti sovětských geologů prováděny rozsáhlé průzkumné práce, díky kterým byly na počátku 60. let objeveny vrty minerálních vod Soluky. V roce 1973 zde byla postavena továrna vyrábějící minerální vody značky Soluky. Díky svým unikátním vlastnostem se solucké minerální vody proslavily v celé oblasti bývalého Sovětského svazu. Bohužel ke konci minulého století byla produkce těchto minerálních vod pozastavena. Nicméně v současné době je společnost vlastněna českými investory a chytila tak „druhý dech“. Došlo k reorganizaci společnosti, byly zavedeny nové technologie a výrobní kapacity. Stáčení minerálních vod Soluky nyní podléhá přísným kontrolám odpovídajícím ukrajinským a evropským normám. Dnes má spotřebitel možnost znovu pít minerální vody Soluky ve stejné kvalitě jako dříve.

Výroba

         Výrobcem minerálních vod Soluky je společnost Valetudo, která sídlí v blízkosti vrtů minerálních vod Soluky. Ačkoliv společnost Valetudo zahájila svou činnost relativně nedávno, značka Soluky má již mnohaletou tradici a její produkty jsou vnímány jako vysoce kvalitní. V současné době se nám podařilo obnovit výrobu vody, a to v původní kvalitě. Nové technologie umožňují kontrolu kvality výrobních procesů a pomáhají zachovávat přirozené složení vody. V současnosti rozšiřujeme spolupráci s novými obchodními partnery, diverzifikujeme sortiment a pracujeme na vstupu na nové trhy.

Partnerství

       Společnost Valetudo zve podniky a jiné organizace k partnerství týkající se realizace projektů spojených se značkou minerální vody Soluky. Naše produktová řada otevírá možnost spolupráce s distributory, agenty, velkoobchodními prodejci, dodavateli, zástupci hotelových, restauračních segmentů a kaváren, zdravotními středisky a jinými zdravotnickými zařízeními. Hledáme spolehlivé partnery se zájmem o dlouhodobou a vzájemně prospěšnou spolupráci.